Regelgeving

Als lid van de VNRT val ik als therapeut en mijn praktijk onder de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg.

U heeft een klacht over mij of de praktijk. Wat nu?
Graag eerst contact met mij opnemen. Komen we er samen niet uit, kijk dan op de site van de VNRT voor de klachten regeling.

Uw privacy

Ik volg de AVG-wet. Dit betekent voor u, dat de gegevens die ik vastleg in een cliëntdossier alleen voor mij inzichtelijk zijn. Deze gegevens zullen noodzakelijk zijn voor het dossier dat gemaakt wordt volgens de WBGO. Hierin worden gegevens opgenomen die te maken hebben met uw totale gezondheidstoestand, mijn onderzoek en de behandelingen. Naast het dossier ga ik met uw genoteerde persoonsgegevens om zoals de AVG-wet omschrijft.

Voor verdere informatie leest u verder via de link:
privacyreglement dossiervoering
privacyreglement website en persoonsgegevens gebruik