Regelgeving

Ik ben aangesloten bij de VNRT, RBCZ, VBAG en SCAG.
Als lid van de VNRT val ik als therapeut en mijn praktijk onder de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg.

U heeft een klacht over mij of de praktijk. Wat nu?
Graag eerst contact met mij opnemen. Komen we er samen niet uit, kijk dan op de site van de VNRT voor de klachten regeling: 
https://www.vnrt.nl/over-vnrt/klachtenregeling/

Uw privacy

Ik volg de AVG-wet. Dit betekent voor u, dat de gegevens die ik vastleg in een cliëntdossier alleen voor mij inzichtelijk zijn. Deze gegevens zullen noodzakelijk zijn voor het dossier dat gemaakt wordt volgens de WBGO. Hierin worden gegevens opgenomen die te maken hebben met uw totale gezondheidstoestand, mijn onderzoek en de behandelingen.

Uw privacy over deze gegevens zal ik zeer in acht nemen. Ik ben de enige die toegang heeft tot uw gegevens. Alleen met uw toestemming worden de gegevens uit het dossier gebruikt, met als doel:

  • Andere zorgverleners te informeren, zoals huisarts of een collega therapeut.
  • Bij intercollegiale toetsing waarbij alles geanonimiseerd wordt.

De gegevens zullen 20 jaar bewaard worden en u kunt altijd uw eigen dossier bij mij opvragen. Bij plotselinge beëindiging van mijn praktijk zal ik er zorg voor dragen dat het dossier wordt verwerkt zoals door u aangegeven, d.w.z. opsturen of vernietigen.